Stillingstittel Oppdragsgiver Søknadsfrist
Datavarehus- og rapportutvikler Oslo Snarest
Løsningsarkitekt Rapport, Analyse og virksomhetsstyring Oslo Snarest
Løsningsarkitekt - Datavarehus og Big Data Oslo Snarest
Infrastruktur prosjektledere og testledere Oslo Snarest
SharePoint-arkitekter Oslo Snarest
Virksomhets- og løsningsarkitekter Oslo Snarest
Test Manager / Testleder Oslo Snarest
Senior Test Manager / Senior Testleder Oslo Snarest
QA-utviklere og Tekniske testere Oslo Snarest
Prosjektledere systemutvikling/integrasjon Oslo Snarest